Hoe kunnen we helpen?

Actieagenda Boer, Bodem, Humane gezondheid

You are here:
← All Topics

Kan gezondheid een driver zijn in de transitie van een schaal- en prijs-gedreven landbouwmodel naar een kwaliteit-gedreven landbouw? Is er een verband tussen de gezondheid en vitaliteit van de bodem (bodemcomplex), gewassen en dieren en humane gezondheid? Hoe definieer en meet je de vitaliteit en gezondheid van bodems, landbouwproducten en mens? Voor de pioniers in regeneratieve landbouw zijn dit belangrijke vragen. Er is sprake van een kennislacune in termen van beschikbare technologie om vitaliteit te kunnen meten, alsook onderzoek om de hypothese nader te verkennen.
In navolging op de verkennende studie (deel 1 en 2) door het Louis Bolk Instituut, Future Food Next is nu door de netwerkorganisatie Transitie Coalitie Voedsel ook een actie agenda opgeleverd met aanbevelingen voor belangrijke stakeholders.

Zie verder hier.

Table of Contents