Advies over Landbouw en Voedselbeleid 2030 voor Noord Brabant

You are here:
← All Topics
Table of Contents

De provincie Noord-Brabant wil de komende jaren werken aan de meest duurzame landbouw- en voedselproductie, een economisch toonaangevende, natuur- en landschapsinclusieve én gemeenschapsinclusieve landbouw. Met een milieueffectrapportage (het MER) zijn de milieueffecten van het voorgenomen beleid beoordeeld. Daarnaast heeft Brabant Advies de volgende met elkaar samenhangende inhoudelijke aanbevelingen. Zie hier.