Hoe kunnen we helpen?

Advies over Landbouw en Voedselbeleid 2030 voor Noord Brabant

You are here:
← All Topics

De provincie Noord-Brabant wil de komende jaren werken aan de meest duurzame landbouw- en voedselproductie, een economisch toonaangevende, natuur- en landschapsinclusieve én gemeenschapsinclusieve landbouw. Met een milieueffectrapportage (het MER) zijn de milieueffecten van het voorgenomen beleid beoordeeld. Daarnaast heeft Brabant Advies de volgende met elkaar samenhangende inhoudelijke aanbevelingen. Zie hier.

Table of Contents