Hoe kunnen we helpen?

Brabantse Korte Keten in Beeld

You are here:
← All Topics

Vanuit eerdere onderzoeken uit het initiatief ‘Korte Keten 2.0’ zijn verschillende vragen ontstaan over de spreiding van het huidige aanbod aan korte keten ondernemers in Brabant en welke mogelijkheden bestaan voor de inrichting van logistieke modellen op dit aanbod. Dit rapport helpt antwoord te geven op deze vragen.
Om inzicht te krijgen in het geografisch aanbodpotentieel van korte keten ondernemers in Brabant is kwantitatief onderzoek gedaan naar het aanbod aan (korte keten) producten. Daarnaast is onderzocht welke logistieke lessen kunnen worden getrokken uit pilot die is gehouden van 19 februari tot 19 maart 2018. Beide resultaten zijn, naast verschillende literatuuronderzoeken, gebruikt om tot een geschikt logistiek model te komen voor een korte keten initiatief in Brabant

Table of Contents