Hoe kunnen we helpen?

Consumer attitudes to food quality products

You are here:
← All Topics

Besteedt bijzondere aandacht aan de consument en geeft inzicht in een nog volop in ontwikkeling zijnd kennisgebied. Bedoeld om het begrip van de complexe relaties in de route van product naar consument te vergroten en biedt praktische oplossingen op dit gebied. Bevat overzichtsartikelen over basisaspecten van voedselconsumptiewetenschap en onderzoekstrends in het veld, en een reeks landenrapporten en artikelen over relevante studies met betrekking tot het onderwerp, met de nadruk op Zuid-Europa

Zie verder hier

Table of Contents