Hoe kunnen we helpen?

Crop map 2021

You are here:
← All Topics

Het European Space Agency heeft een kaart gepresenteerd waarop op ‘akkerniveau’ te zien is wat waar geteeld wordt. Op de kaart, gebaseerd op een aantal momentopnames in 2017, is dus exact te zien wat op het veldje achter wordt verbouwd, welke gewassen zich in welk gebied concentreren en hoe de verkaveling in algemene zin georganiseerd is.

Zie verder hier.

Table of Contents