Hoe kunnen we helpen?

Duurzame Zuid-Hollandse versproducten voor Horeca, Catering en Zorg in Holland Rijnland

You are here:
← All Topics

Stichting Duurzame Horeca en LTO Noord hebben
onderzocht hoe het aandeel duurzame, regionale
agrarische producten op de foodservicemarkt van Holland
Rijnland kan worden vergroot. Waarom Holland Rijnland?
Hier bevindt zich een hoge concentratie foodserviceinkopers
op korte onderlinge afstand. Deze zijn efficiënt te
beleveren (kostenvoordeel). Bovendien beschikt stichting
Duurzame Horeca in Holland Rijnland over veel relaties in
en kennis van deze afzetmarkt. De beoogde agrarische
productieregio omvat met voorrang Zuid-Holland waarbij
aanvullend gekeken kan worden naar andere provincies.
Dit onderzoek vormt de basis voor een project met als
doel: Het vergroten van het aandeel duurzaam, regionaal
vers voedsel in de foodservicemarkt in Holland Rijnland.

Zie verder hier

Table of Contents