Hoe kunnen we helpen?

EU actieplan om biologische productie impuls te geven

You are here:
← All Topics

Vandaag heeft de Commissie een actieplan voor de ontwikkeling van de biologische productie gepresenteerd. Het doel ervan is de productie en consumptie van biologische producten te stimuleren, uiterlijk in 2030 ten minste 25 % van de landbouwgrond te gebruiken voor biologische landbouw, en de biologische aquacultuur sterker uit te bouwen.

De biologische landbouw biedt een aantal belangrijke voordelen: op biologisch beteelde akkers is de biodiversiteit ongeveer 30 % hoger, biologisch gehouden dieren hebben het beter en krijgen minder antibiotica toegediend, biolandbouwers hebben een hoger inkomen en zijn veerkrachtiger, en consumenten weten dankzij het EU-logo voor biologische producten precies wat ze eten. Het actieplan is in overeenstemming met de Europese Green Deal, de “van boer tot bord”-strategie en de biodiversiteitsstrategie.

Zie hier voor het actieplan.

Table of Contents