Hoe kunnen we helpen?

Factsheet matchmaking producenten

You are here:
← All Topics

Hoe kunnen grote landelijk opererende bedrijven beter inspringen op de toenemende maar vaak nog latente
vraag naar ‘belevingsproducten’ van het platteland?
Om deze vraag na te gaan is, in opdracht van het ministerie van LNV, de introductie van streekproducten
onderzocht bij vier landelijk opererende afnemers. Het LEI heeft bij de bedrijven La Place, Landwinkel,
Golden Tulip en Natudis in kaart gebracht hoe dit proces in de praktijk verloopt.


Zie verder hier.

Table of Contents