Hoe kunnen we helpen?

Food for the future

You are here:
← All Topics

De Gemeente Rotterdam heeft het initiatief genomen met de formatie van het Rotterdam Food Cluster. De vraag is in hoeverre het foodcluster in staat is om zichzelf te transformeren en een rol te spelen in de Next Economy? Het voorliggende onderzoeksrapport benadert deze vraag vanuit verschillende perspectieven. Een historisch perspectief op de dynamiek van de populatie laat zien waar het foodcluster zich in het verleden heeft weten te vernieuwen. Een historisch perspectief op specifieke bedrijvenclusters geeft nog diepgaander inzicht in de veerkracht van iconische clusters als ‘het Westland’ en de jeneverindustrie in Schiedam. Een ander perspectief richt de aandacht juist op het innovatievermogen van individuele bedrijven. In hoeverre zijn zij in staat om zichzelf opnieuw uit te vinden? En met wie werken zij samen om te innoveren? Ook valt er veel te leren van de bedrijven die reeds voorop gaan in de transitie naar de Next Economy. Hoe steken de verdienmodellen van deze innovators in elkaar? Wat drijft hun in hun innovatiedrift?

Zie verder hier

Table of Contents