Hoe kunnen we helpen?

Kringloop landbouw tot wasdom brengen

You are here:
← All Topics

Een groep van 12 initiatiefrijke spelers en ondernemers in de landbouw kwam op uitnodiging van het ministerie van LNV eind 2020 en begin 2021 regelmatig bijeen om van gedachten te wisselen over leiderschap voor de nieuwe koers van de landbouw en gebiedsgericht ondernemen. De deelnemers leverden de inspiratie, de feedback en de praktische bouwstenen voor dit pamflet.

Zie verder hier

Table of Contents