Hoe kunnen we helpen?

LTO Nederland Toekomstvisie

You are here:
← All Topics

Uit diverse onderzoeken blijkt dat veel Nederlanders er niet van overtuigd zijn dat de toekomst beter zal zijn, dat onze kinderen het beter gaan krijgen dan wij. Er is sprake van een afnemend vertrouwen in de overheid, zorgen over de toekomst van onze planeet en vragen over de manier waarop we met elkaar samenleven. Aan boeren en tuinders worden ook veel vragen gesteld. Over duurzaam produceren, het telen van gewassen, de manier waarop dieren worden gehouden en de effecten van de primaire sector op natuur, milieu, klimaat en de directe leefomgeving.
In dit Manifest presenteert LTO Nederland haar agenda voor de komende jaren. Daarin poetsen we de discussies, veranderingen en transities van de sector niet weg. Sterker nog; we omarmen deze volop. We zijn ervan overtuigd dat boeren en tuinders iets te bieden hebben aan platteland en stad, aan Nederland, Europa en de wereld. Ons aanbod cirkelt rondom drie grote thema’s:
► Goed eten
► Mooi groen
► Sterk ondernemerschap

Zie verder hier

Table of Contents