Hoe kunnen we helpen?

Met iedereen de transitie in

You are here:
← All Topics

Het klimaat verandert door menselijk handelen, daar is de wetenschap eenduidig over. We worden nu al met de gevolgen van klimaatverandering geconfronteerd. Zonder ambitieuze, wereldwijde klimaatactie krijgen we steeds meer met zeer ernstige gevolgen te maken.
De Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR) is gevraagd om vanuit wetenschappelijke expertise advies te geven voor een Nederlands Klimaatplan. De WKR heeft het klimaatbeleid bekeken in samenhang met opgaven als bestaanszekerheid, biodiversiteit, voedselzekerheid en gezondheid.

Zie verder hier.

Table of Contents