Hoe kunnen we helpen?

Nederland als koploper in kringlooplandbouw

You are here:
← All Topics

De manier waarop we nu ons voedsel produceren raakt steeds verder uit balans. Het gaat verder dan wat de aarde kan geven. En is niet houdbaar. Hoe kunnen we het dan wel volhouden? De visie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gaat nader in op de waarden onder de landbouw, onze voedselproductie en onze natuur, over de belangen en de rol daarbij van de overheid, van wie wordt verwacht de koers aan te geven en overeenkomstig op te treden. We kunnen de toekomst van onze voedselvoorziening alleen veilig kunnen stellen als we overstappen op kringlooplandbouw. We moeten immers voorkomen dat we bodem, water en grondstoffen uitputten en de temperatuur op aarde onaanvaardbaar verhogen. Kringlooplandbouw is daar een onontkoombaar en sluitend antwoord op. Het is een omslag waar ook praktijkervaring mee is opgebouwd en steun voor is in de samenleving.

Zie verder hier

Table of Contents