Hoe kunnen we helpen?

Omzet streekproducten

You are here:
← All Topics

De multifunctionele landbouw is volop in ontwikkeling. In deze studie is in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het marktpotentieel voor verbrede landbouwactiviteiten in beeld gebracht. Inzicht in deze marktpotenties is nodig om het beleid en initiatieven op het gebied van verbrede landbouw verder aan te scherpen en gerichte acties te kunnen ondernemen. De uitkomsten van de studie naar de marktpotenties zijn mede bedoeld als input voor de Taskforce Multifunctionele Landbouw. Deze kan daarmee gericht zoeken naar (nieuwe) kansen en ontwikkelingen en zo beter inspelen op de (potentiële) vraag vanuit de markt.

Table of Contents