Hoe kunnen we helpen?

Organic farming in the EU

You are here:
← All Topics

Momenteel wordt ongeveer 8,5 % van het landbouwareaal van de EU biologisch beteeld, en de tendensen tonen aan dat het biologische aandeel aan dit groeitempo tegen 2030 tussen 15 % en 18 % van het totale areaal zou bedragen. 

Zie hier hoe dat per land verschilt.

Table of Contents