Hoe kunnen we helpen?

Prijsmodel

You are here:
← All Topics

Veel ondernemers ervaren het vaststellen van de prijs van hun producten
als complex en als een doorlopende zoektocht. Dit geldt voor ondernemers
in grote commerciële bedrijven, maar ook voor veel ondernemers in de
multifunctionele landbouw. In dit document worden tien handreikingen aangeboden waarmee u als onder nemer meer grip kunt krijgen op uw pricing-activiteiten. Die helpen u niet alleen bij het verbeteren van de winstgevendheid van uw onderneming, maar ook bij de vormgeving, communicatie en verkoop van uw producten en diensten.

Link

Table of Contents