Stimuleringskader tbv nieuwe initiatieven in de Korte Keten.

You are here:
← All Topics
Table of Contents

Taskforce Korte Keten en Stuurgroep Landbouw innovatie Brabant (LIB) hebben ontwikkelingen en ervaringen in de korte keten vertaald naar een stimuleringskader voor nieuwe initiatieven. Zie verder hier