Huidige voedselketen

Zorgvuldig produceren vraagt om nieuwe verdienmodellen. produceren met aandacht voor dierenwelzijn, natuur en landschap sluit aan bij het beeld dat […]

Marktpotentieel van streekproducten

Dit rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek dat Motivaction in opdracht van de Taskforce Multifunctionele Landbouw uitvoerde. Het rapport […]

Ketenonderzoek Streekproducten

Een kwalitatief onderzoek over wat er goed of fout gaat bij de samenstelling van afzetketens van streekproducten. Hierbij is aandacht […]