Proefopstelling voor restaurants

Het onderzoek werd ingericht als een experiment met een nulmeting,interventies en nameting,waarbij horecaondernemers en experts op regelmatige basis bijeenkomen op […]

Brabantse Korte Keten in Beeld

Vanuit eerdere onderzoeken uit het initiatief ‘Korte Keten 2.0’ zijn verschillende vragen ontstaan over de spreiding van het huidige aanbod […]

Korte Keten Businessmodel 2.0

In essentie zorgt de korte keten ervoor dat producten via zo kort mogelijke lijnen bij de consument komen. In de […]

Ontwikkelingen streekproducten

Doorbraak en succes streekproducten: Opschaling vraag en aanbod Juiste prijsstelling en margeverdeling ketenpartijen Logistiek aanpak – directe regionale korte ketens […]