Zorginstelling en streekproduct

Centraal in deze Masterthesis staat de onderzoeksvraag: “Wat zorgt voor een – voedsel gerelateerde – kwaliteit van leven voor ouderen […]