Kennisnotitie natuurlijke reststromen

De kennisnotitie over natuurlijke reststromen behandelt de verschillende technieken waarmee natuurlijke reststromen uit groenbeheer verwerkt kunnen worden, zoals het bekende […]

Waarde toekennen aan reststromen foodsector

Reststromen uit productieprocessen ontstaan door bijvoorbeeld uitval of overproductie. De grondstoffen en producten in deze reststromen vertegenwoordigen een waarde voor […]

De boer in de keten

Europa, het Rijk en de provincies werken samen aan het plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). Vanuit dit Netwerk Platteland is nu de […]

Kipster

Voedselproducenten, kippenboeren, de consument en de politiek: weinig challengers dagen zoveel partijen tegelijk uit als Kipster, de kippenfarm waarmee oprichter […]