De gezonde schoolkantine

Het doorlopen van een planmatig proces door middel van een stappenplan om een gezonde schoolkantine te realiseren. Zie verder hier