Hoe kunnen we helpen?

The Common Agricultural Policy of the EU

You are here:
← All Topics

De veranderende politieke, economische, sociale en ecologische omstandigheden, vormen nieuwe uitdagingen voor het huidig gedefinieerde plattelandsbeleid, ook via de prisma van de regio en de samenhang van de EU. In het licht van deze uitdagingen en crises, accepteren EU-samenlevingen de sectorale uitgaven en een nauwere integratie van het EU-grondgebied met sterkere grondslagen voor duurzame ontwikkeling. De sleutel hiervoor is transnationale en grensoverschrijdende samenwerking, die de grenzen van de landbouw overschrijdt. Dit is een innovatieve benadering van het landbouwbeleid, waarbij rekening wordt gehouden met de kenmerken en individuele omstandigheden van elke regio. Het geeft ook meer vrijheid aan landen en regio’s in de aanpassing van de programma’s aan hun individuele behoeften.

Link

Table of Contents