Hoe kunnen we helpen?

Verse groenten en fruit kunnen ook online

You are here:
← All Topics

Met deze rapportage geeft de WUR voor de dimensies markt, keten, product en verpakking van de onlinemarkt voor groente en fruit een overzicht van:
• de huidige situatie (IST)
• de gewenste situatie (SOLL) en
• aanbevelingen om te komen tot de gewenste situatie.
De beschrijvingen en aanbevelingen zijn bestemd voor meerdere doelgroepen: ketenactoren in de AGF-sector die handreikingen willen omtrent de onlinemarkt en overkoepelende organisaties en beleidsmakers die een overzicht van de ontwikkelingen in de sector wensen.

Link

Table of Contents