Hoe kunnen we helpen?

Vitaal Platteland in Overijssel

You are here:
← All Topics

Consumptie van lokaal geproduceerd voedsel draagt bij aan meer begrip voor het werk van de boer en het scheelt transportkilometers. Bovendien helpt het boeren bij het opzetten van duurzamere vormen van bedrijfsvoering en stimuleert het innovatie. Daarmee levert dit een positieve bijdrage aan het milieu, het landschap en de natuur. Tijdens de Corona crisis heeft het belang van ‘lokaal kopen’ steeds meer aandacht gekregen. Het gedrag van de consument is hierbij cruciaal. De drijfveren en barrières voor consumenten om lokaal te kopen of juist niet, zijn vaak onderwerp van gesprek en speculatie. In dit onderzoek verdiepen we ons in de consument. Wie zijn de Overijsselse consumenten? Wie van deze consumenten is geïnteresseerd in lokaal voedsel en waarom?

Zie verder hier

Table of Contents