Hoe kunnen we helpen?

Voedselbalans 2011

You are here:
← All Topics

Op basis van een onderbouwde analyse biedt de Voedselbalans 2011 een spiegel voor de samenleving van de verduurzaming van ons voedselsysteem. Dat is belangrijk omdat de duurzaamheid van het voedselsysteem van invloed is op onze leefomgeving, nu en in de toekomst. De Voedselbalans brengt het denken en doen van consumenten, aanbieders en fabrikanten van voedsel in kaart. Van daaruit worden de mogelijkheden in beeld gebracht voor verandering. Vooral voor het bedrijfsleven dat actief is in de voedingsmiddelenketen, maar ook voor maatschappelijke organisaties en de overheid. Uit de resultaten blijkt dat er veel potentieel is. Maar er is nog wel een weg te gaan. Daarbij biedt de Voedselbalans voor alle betrokken partijen duidelijkheid over de te volgen marsroute naar verduurzaming.

Zie verder hier deel 1, deel 2deel 3deel 4

Table of Contents