Afstand van boer tot bord kan korter; detailhandel en de horeca willen wel

You are here:
← All Topics
Table of Contents

Uit dit onderzoek blijkt dat veel horeca en retail een korte ketenbeleid hebben en de plekken waaronder dit beleid valt verschillen nogal. In grote lijnen zijn er 3 belangrijke stappen te zetten voor aanbieders zoals boeren om aan de eisen van detailhandel en horeca te voldoen en zo korte ketens mogelijk te maken. Ze kunnen zich verder professionaliseren op het gebied van kwaliteit, voedselveiligheid, marketing, story-telling, logistiek, bestelsystemen en dergelijke.

Zie verder hier