Hoe kunnen we helpen?

Agrarische productie ten behoeve van de korte keten. Een landelijke meting

You are here:
← All Topics

Afzet van agrarische producten via korte ketens wordt in toenemende mate door beleid en markt gezien als een middel om te komen tot nieuwe verdienmodellen voor agrarische ondernemers en tot versterking van de verbinding tussen de producerende ondernemers en burgers. De in dit rapport gepresenteerde nulmeting geeft inzicht in de afzet van producten via korte ketens in agrarische sectoren in 2020. Op nationaal niveau wordt inzicht gegeven in aantallen korteketenbedrijven, kenmerken van deze bedrijven en een schatting van de omzet via afzet van producten via korte ketens. Ook wordt in hoofdlijnen ingegaan op korte ketens in de provincies, met een samenvattend overzicht van aandachtspunten voor verdere stimulering van korte ketens. Een beschrijving van de situatie per provincie is te vinden in aparte factsheets per provincie.

Zie verder hier.

Table of Contents