Hoe kunnen we helpen?

Eiwittransitie

You are here:
← All Topics

De overgang van dierlijke naar alternatieve eiwitten staat volop in de belangstelling. In dit kader wordt gesproken over een eiwittransitie. Eiwitten vormen de bouwstenen van het leven op aarde. Er ligt een maatschappelijke opgave om ons voedselsysteem duurzaam te veranderen. Daarvoor is innovatie nodig om (technologische) oplossingen te bieden in de hele keten. Ook biedt dit economische kansen voor bedrijven. Juist Brabant met zowel een sterke agrifood als hightech sector heeft de potentie om deze nieuwe technologieën en systemen te ontwikkelen en op te schalen.

Zie verder hier

Table of Contents