Eiwittransitie

De overgang van dierlijke naar alternatieve eiwitten staat volop in de belangstelling. In dit kader wordt gesproken over een eiwittransitie. […]