Hoe kunnen we helpen?

Horeca

You are here:
← All Topics

Vanaf 1 april 2016 geldt de nieuwe Hygiënecode. Met deze nieuwe Hygiënecode kunnen horecaondernemers en hun medewerkers op een eenvoudige manier voldoen aan de meest actuele wetgeving op het gebied van voedselveiligheid. In deze nieuwe code zijn actuele (werk)processen, de frequentie van de registratieverplichtingen en voorbeeldregistratieformulieren opgenomen, zodat horecaondernemers op een makkelijke manier veilig kunnen werken. Elk bedrijf dat met voedsel en dranken werkt, moet voldoen aan de regels van voedselveiligheid. In de Hygiënecode voor de horeca worden de regels omschreven waarmee horecabedrijven de voedselveiligheid en hygiëne kunnen bewaken. Horecaondernemers voldoen aan de wetgeving als zij werken volgens de nieuwste Hygiënecode. Bijgaand treft u de laatste versie van de Hygiënecode samengevat met daarbij de belangrijkste punten die zijn veranderd ten opzichte van de versie uit 2007. Dit document vervangt niet de officiële Hygiënecode waarvan de KHN houder en eigenaar is. De officiële Hygiënecode moet aangeschaft worden via de KHN.

Link

Table of Contents