Hoe kunnen we helpen?

Hygiënecode streekproducten in concept

You are here:
← All Topics

De Hygiënecode voor Streekproducten is gebaseerd op bestaande hygiënecodes in de groente- en fruitketen, de zuivelketen en de vleesketen. Onderzoekers van Rikilt, Wageningen UR, ontwikkelden een vragenlijst, waarmee de producent van streekproducten de voor hem specifieke hygiënecode kan samenstellen.

Om te voldoen aan de wettelijke voorschriften, moet de code nog worden goedgekeurd door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Zie verder hier.

Table of Contents