Kennisnotitie natuurlijke reststromen

You are here:
← All Topics
Table of Contents

De kennisnotitie over natuurlijke reststromen behandelt de verschillende technieken waarmee natuurlijke reststromen uit groenbeheer verwerkt kunnen worden, zoals het bekende composteren maar ook de nieuwe bokashitechniek. Verschillen in milieuprestatie en andere kenmerken komen hierbij aan bod.

Zie verder hier.