Hoe kunnen we helpen?

Kennisnotitie natuurlijke reststromen

You are here:
← All Topics

De kennisnotitie over natuurlijke reststromen behandelt de verschillende technieken waarmee natuurlijke reststromen uit groenbeheer verwerkt kunnen worden, zoals het bekende composteren maar ook de nieuwe bokashitechniek. Verschillen in milieuprestatie en andere kenmerken komen hierbij aan bod.

Zie verder hier.

Table of Contents