Korte Keten Businessmodel 2.0 – Bijlagenboek

You are here:
← All Topics
Table of Contents

In dit bijlagenboek zijn de interviews, de tweede codering en de grove uitwerking van de focusgroep en de Governance Challenge opgenomen. Deze data is gebruikt om de analyse van het onderzoek te kunnen uitvoeren.