Hoe kunnen we helpen?

Brabants beleidskader Landbouw en voedsel 2030

You are here:
← All Topics

Brabant heeft veel te bieden op het gebied van landbouw en voedsel. In tal van plantaardige en dierlijke
ketens zijn in onze provincie internationaal toonaangevende bedrijven aanwezig, zowel in de primaire
sector, de toeleverende en verwerkende industrie, als in handel en onderzoek en ontwikkeling. Tegelijkertijd
moet worden geconstateerd dat er in het landelijk gebied van Brabant grote opgaven bestaan als het
gaat om water, bodem, natuur, biodiversiteit, stikstof, fijnstof, broeikasgassen en gezondheid mede door
ontwikkelingen in de landbouw. De uitdagingen voor de landbouw en voedselketens en het landelijk gebied
zijn dermate groot dat een langjarige, consistente aanpak nodig is om de noodzakelijke veranderingen
in ketens, een systeemtransitie, te kunnen realiseren. Het Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030 biedt
hiervoor de basis. Het biedt hiermee ook een helder en motiverend toekomstperspectief voor ondernemers in
de landbouw en voedselketens en voor alle Brabanders.

Zie verder hier

Table of Contents