Marktpotentie van streekproducten in NL

You are here:
← All Topics
Table of Contents

De belangrijkste conclusies van het consumentenonderzoek naar de potentie voor streekproducten in Nederland zijn:
• Er is een positieve grondhouding ten aanzien van streekproducten;
• Het beeld bij streekproducten steunt op vier kernwaarden: regio en authentiek, kwaliteit en bekend, praktisch en (duurzame) waarden;
• Consumenten bereid zijn een beperkte meerprijs (8%) te betalen;
• Consumenten kopen nu vaker geen dan wel streekproducten. Consumenten willen best meer streekproducten kopen (dan ze nu doen). Het lukt hen evenwel niet dit te realiseren, onder andere doordat zij barrières ervaren in de dagelijkse praktijk;
• Er is marktpotentie voor streekproducten. Zowel bij bestaande klanten als potentiële klanten is er ruimte voor groei. Het aandeel consumenten dat regelmatig tot altijd streekproducten koopt of wil kopen kan groeien van 20% in de huidige situatie naar 64% in een ideale situatie.