Proefopstelling voor restaurants

Het onderzoek werd ingericht als een experiment met een nulmeting,interventies en nameting,waarbij horecaondernemers en experts op regelmatige basis bijeenkomen op […]

Huidige voedselketen

Zorgvuldig produceren vraagt om nieuwe verdienmodellen. produceren met aandacht voor dierenwelzijn, natuur en landschap sluit aan bij het beeld dat […]

Marktpotentie van streekproducten in NL

De belangrijkste conclusies van het consumentenonderzoek naar de potentie voor streekproducten in Nederland zijn: • Er is een positieve grondhouding […]

Local for Local

Om de doelgroep voor local-for-local producten te vergroten zal er een duidelijkere definitie moeten worden gevonden voor het begrip”local-for-local”. Pas […]

Ontwikkelingen streekproducten

Doorbraak en succes streekproducten: Opschaling vraag en aanbod Juiste prijsstelling en margeverdeling ketenpartijen Logistiek aanpak – directe regionale korte ketens […]

Handboek marketing streekproducten

Producenten van streekproducten bevinden zich verspreid over Nederland. Een aantal van hen levert alleen streekproducten aan groothandels of restaurants. Er […]