Hoe kunnen we helpen?

Reis door de keten

You are here:
← All Topics

In dit rapport wordt antwoord gegeven op de vraag welke zinvolle extra stappen gezet zouden kunnen worden om bestaande informatiestromen in de voedselketen over producteigenschappen, -herkomst en certificering uit te breiden, te stroomlijnen en te verbeteren. Hiertoe is in kaart gebracht welke systemen en standaarden gebruikt worden voor de huidige informatievoorziening en welke mogelijkheden dit biedt voor deze doelstelling. Daarnaast is onderzocht wat de wensen aangaande informatie over voedsel zijn vanuit het perspectief van de consument. Dit heeft geresulteerd in een samenhangende set van aanbevelingen op basis waarvan een pilotvoorstel is gedefinieerd .

Zie verder hier

Table of Contents