Voedseltransitie vanuit consumentperspectief

De transitie naar een nieuw klimaatneutraal en circulair voedselsysteem zowel vanuit economisch perspectief, gezondheidsperspectief als vanuit duurzaamheidsperspectief is een belangrijke […]

Eten van waarde

Een beschrijving van een wetenschappelijk gefundeerd instrument dat de perceptie (‘het denken’) en het gedrag (‘het doen’) van consumenten en […]