Hoe kunnen we helpen?

Waarde toekennen aan reststromen foodsector

You are here:
← All Topics

Reststromen uit productieprocessen ontstaan door bijvoorbeeld uitval of overproductie. De grondstoffen en producten in deze reststromen vertegenwoordigen een waarde voor het bedrijf zelf én voor haar afnemers.

Zie verder hier

Table of Contents