Hoe kunnen we helpen?

Zorginstellingen

You are here:
← All Topics

De voedingsverzorging in de woonvorm begint bij het kopen van levensmiddelen en het vervoer naar huis. Dat vereist de nodige aandacht voor hygiëne. Ook bij het bewaren van levensmiddelen en de bereiding van warme en koude gerechten is het zaak de vinger aan de pols te houden. Dat geldt ook voor het serveren van het eten, het opruimen en afwassen. Het gaat dus om het hele proces: van de winkel, via de keuken tot het eten en de afwas. Deze Hygiënecode heeft alleen betrekking op die activiteiten en handelingen waar de begeleider en de cliënten zelf invloed op kunnen uitoefenen. In feite gaat het daarbij om alles wat direct verband houdt met het huishouden in de woonvorm. De term consument slaat hierbij op begeleiders én eventueel de cliënten.

Zie verder hier

Table of Contents