Hoe kunnen we helpen?

Beslisboom voorverpakt vs niet-voorververpakt

You are here:
← All Topics

De introductie van Verordening (EG) 1169/2011 heeft o.a. gevolgen voor allergenenvermelding bij niet-voorverpakte levensmiddelen. Er is een discussie ontstaan over de definitie van niet-voorverpakte levensmiddelen aangezien dit een breder begrip is dan levensmiddelen zonder verpakking.
Bijgaand overzicht toont mogelijkheden en voorbeelden van niet-voorverpakte levensmiddelen. Vervolgens is aangegeven welke informatie van belang is en op welke wijze deze beschikbaar moet zijn of geleverd moet worden. Indien vrijwillig extra informatie wordt verstrekt, dient deze informatie wel te voldoen aan de voorschriften van de verordening.

Zie verder hier

Table of Contents