Goed boeren kunnen boeren niet alleen

You are here:
← All Topics
Table of Contents

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gaf negen deskundigen onder leiding van voorzitter Hester Maij de opdracht na te denken over hoe boeren een succesvolle overstap kunnen maken naar kringlooplandbouw.

Link