Eet ook na de lockdown lokaal

Ondernemers, boeren en beleidsmakers lijken eindelijk dit momentum te willen grijpen voor het creĆ«ren van meer en het versterken van […]

Goed boeren kunnen boeren niet alleen

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gaf negen deskundigen onder leiding van voorzitter Hester Maij de opdracht na […]

Huidige voedselketen

Zorgvuldig produceren vraagt om nieuwe verdienmodellen. produceren met aandacht voor dierenwelzijn, natuur en landschap sluit aan bij het beeld dat […]

Praktijkervaring bedrijfskantine

De werkgever voelt zich verantwoordelijk om medewerkers van een kwalitatief goede lunch te voorzien en biologische en regionale voedselproducenten, en […]