Hoe kunnen we helpen?

Groente en fruit

You are here:
← All Topics

De website www.groentenenfruitportaal.nl is een informatieportaal voor de voedingstuinbouw met de actuele informatie over voedselveiligheid op het terrein van gewasbescherming, microbiologie en contaminanten. De levensmiddelenwetgeving gericht op de voedingstuinbouw is in het Portaal gebundeld en verrijkt met achtergrondinformatie. Doel van het Portaal is de tuinbouwondernemer efficiënter te informeren over relevante aspecten rondom de geldende levensmiddelenwetgeving inclusief de geldende normen en de aankomende wijzigingen in de wetgeving. De inhoud van het
portaal is afgestemd met NVWA, KCB, RIVM en RIKILT.

Table of Contents