Hoe kunnen we helpen?

Het opzetten van korte ketens met streekproducten

You are here:
← All Topics

Streekproducten, producten die expliciet met de landbouw in een bepaalde streek te maken hebben, hebben in de afzet in een korte keten veel potentie. Consumententrends als ‘versheid,’ ‘ambachtelijkheid’ en ‘genieten’ bieden kansen voor streekproducten. Bovendien versterken streekproducten de relatie tussen stad en platteland en stimuleren ze bewustwording van gezond en lekker eten bij burgers.

Diverse onderzoeken naar streekproducten in Nederland laten zowel kansen als belemmeringen zien voor het gebruik van streekproducten én voor ketenontwikkeling. Te weinig zicht op de markt levert onzekerheid op over de afzet van producten. Distributie en logistiek blijven tevens belangrijke knelpunten. De uitdaging is de juiste balans te vinden tussen investeringen en huidige en verwachtte inkomsten. Een duidelijk onderscheidend product levert een toegevoegde waarde op; het product kan dankzij zijn “unique selling points” afgestemd worden op de doelgroep en een meerprijs opleveren. “Het verhaal” van het product moet kloppen. Een coöperatieve structuur kan investeringsruimte genereren, afhankelijkheid van de initiatiefnemer verminderen en o.a. organisatie van vraag en aanbod op zich nemen.

Zie verder hier.

Table of Contents