Hoe kunnen we helpen?

Ketenonderzoek Streekproducten

You are here:
← All Topics

Een kwalitatief onderzoek over wat er goed of fout gaat bij de samenstelling van afzetketens van streekproducten. Hierbij is aandacht besteed aan de ketenopbouw, functieverdeling, ketendoel, ketenstrategie, onderlinge coördinatie en samenwerking. Daarnaast is aandacht besteed aan de betekenis van streekproducten voor de ontwikkeling van het platteland en het toerisme.

Link

Table of Contents