Hoe kunnen we helpen?

Supermarktondernemers op zoek naar meerwaarde

You are here:
← All Topics

Voor supermarktondernemers bieden streekproducten goede mogelijkheden om meer toegevoegde waarde te realiseren en om klanten aan zich te binden. Toegevoegde waarde is focus op uitgaven door consumenten die hen een goed gevoel geven. Maar een lokaal assortiment opbouwen is een grote uitdaging. De voorbeelden die bewijzen dat het kan zijn er echter wel. Het optimaliseren van het logistieke proces heeft daarbij de hoogste prioriteit. Streekproducten leiden tot een sterkere verbinding tussen boer en burger, en kunnen bijdragen aan afwegingen met een meer integraal karakter. In de zoektocht naar meer toegevoegde waarde is de consument uiteindelijk de scheidsrechter. Om partijen te kunnen matchen kan een gegevensbank nuttig zijn, met NAW gegevens van afzetpartijen die belangstelling hebben om te fungeren als real life testfaciliteit, inclusief formats voor contracten en voorzieningen, en testprotocollen voor opzetten, testen en het evalueren van resultaten.

Zie verder hier

Table of Contents