Eet ook na de lockdown lokaal

You are here:
← All Topics
Table of Contents

Ondernemers, boeren en beleidsmakers lijken eindelijk dit momentum te willen grijpen voor het creëren van meer en het versterken van de al bestaande korte ketens in de voedselproductie. Maar het wordt pas echt een krachtige beweging als consumenten ook na de lockdown lokaal geproduceerd voedsel blijven eten.

Zie hier.