Hoe kunnen we helpen?

Voedseltransitie vanuit consumentperspectief

You are here:
← All Topics

De transitie naar een nieuw klimaatneutraal en circulair voedselsysteem zowel vanuit economisch perspectief, gezondheidsperspectief als vanuit duurzaamheidsperspectief is een belangrijke opgave voor de toekomst. Alle ketenpartijen inclusief de consument hebben een rol in die transitie en zullen daarin mee moeten bewegen.

Table of Contents